Bådfernis

Fås i flere størrelser.
Varenummer: 186090
Vægt: 0.99
Bådfernis er en klassisk blank, oliebaseret klar lak, der er beregnet til træ både uden- og indendørs.
Choose an option to see quantity at
Vejle
Leveringstid
1-3 hverdage
Click & Collect
Fra
(13900kr/l)
139   kr /stk
stk
Bådfernis
Bådfernis er en klassisk blank, oliebaseret klar lak, der er beregnet til træ både uden- og indendørs. Den giver en hård, lysægte og blank overflade og er fremragende til f.eks. træbåde, træværk, døre, tærskler, trægulve og paneler.

Smarte maletips: behandling af træ med fernisFør maling Start altid med at læse vejledningen på emballagen, og husk at være omhyggelig fra begyndelsen. Godt værktøj og omhyggelig klargøring lægger grunden til et vellykket maleresultat.

Rumtemperatur og overfladetemperatur er også vigtig for slutresultatet. Brug ikke bådfernis, hvis det er koldere end 8 grader.

Fernis og ubehandlede træoverflader

Overflader, der ikke kræver en perfekt finish, skal bare støves af inden lakering. Ved høje krav til finish, f.eks. ved behandling af bordplader, skal overfladen først fugtes med vand. Når overfladen er tør, skal fiberrejsningen på overfladen slibes væk. Brug sandpapir 180-240, og støv derefter overfladen af.

Fernis på såkaldte fede træsorter

Træsorter som f.eks. teak og palisander skal først vaskes med fortynder før slibning og afstøvning.

Fernis på tidligere lakerede overflader

Træoverflader, der allerede er lakeret, skal slibes med sandpapir 180-240 og derefter støves af.

Fernis og nybejdsede overflader

På nybejdsede træoverflader bør bejdsen udjævnes med en klud eller svamp, indtil overfladen er næsten tør. Vent derefter 6 timer, før du lakerer. Laker 1-2 gange med en pensel med naturhår. Det bedste resultat opnås, hvis man sliber overfladen let med fint sandpapir mellem påføring af lagene. Tør alt slibestøv af med en hårdt opvredet klud eller klæbedug inden påføring af andet lag.

Fernis og trægulve

Ved lakering af trægulve bør du først grunde med Bådfernis fortyndet med 20-25 % mineralsk terpentin. Laker derefter overfladen 1-2 gange med tynde lag. Husk, at lak, der påføres i et tykt lag, kan give en gullig overflade. Fernissen kan overmales efter 6-8 timer. 1 liter rækker normalt til 6-8 m2.

Efter lakering

Tør pensler og værktøj grundigt af før rengøring med mineralsk terpentin. Luk emballagen efter brug.

Pas på naturen

Hæld ikke lak, grunder, maling osv. i afløbet. Det komplicerer rensningsprocessen i renseanlægget. Aflever overskydende maling, lak, grunder, tom emballage og opløsningsmiddel på miljøstationen/genbrugsstationen i din kommune.
Marking
GHS02
GHS07
EU
Danger information
EUH066
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
H226
Brandfarlig væske og damp.
H336
Kan give sløvhed eller svimmelhed.
H208
Kan forårsage en allergisk reaktion.
Protection information
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261
Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P302
VED KONTAKT MED HUDEN:
P312
Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P313
Søg lægehjælp.
P333
Ved hudirritation eller udslet:
P352
Vask med rigeligt sæbe og vand.
P501
Indholdet skal afleveres til nærmeste genbrugsstation
Kort fakta
Leverandørens artikelnummer 186090
Mærke Midun