Vindues- og dørmaling HVID Midun Basic

Fås i flere størrelser.
Varenummer: 198040
Vinduesmaling er en opløsningsmiddelbaseret maling til maling af vinduer, døre og træværk udendørs.
Læs mere
Volumen:
stk
Saldo i butikken Vejle
Se saldo i andre butikker
Prisen kan variere fra butik til butik.
Køb online
Indtast postnummer for at se fragt og lager information.
Søg efter postnummer

Vindues- og dørmaling HVID Midun Basic

Vinduesmaling er en opløsningsmiddelbaseret maling til maling af vinduer, døre og træværk udendørs. Malingen er hurtigtørrende og giver en halvblank, slidstærk overflade. Malingen kan bruges på både træ- og metaloverflader.

Smarte maletips: maling af vinduer og døre udendørs

Før maling

Start altid med at læse vejledningen på emballagen, og husk at være omhyggelig fra begyndelsen. Godt værktøj og en god klargøring lægger grunden til et vellykket maleresultat. Lufttemperatur og overfladetemperatur er også vigtigt for slutresultatet. Mal ikke, hvis temperaturen ligger under 8 grader. Kontrollér, at fugtindholdet i træet højst er 16 %, inden du begynder at male.

Reparer eventuelle revner, og fyld åbne fuger med fugemasse beregnet til udendørs brug. Kit derefter med vindueskit. Ubehandlede træoverfladerne og især endetræ skal først behandles med Midun Grundingsolie. Også absorberende overflader såsom samlinger, fuger, kitfalse og andre følsomme dele bør olieres. Tør derefter eventuel overskydende olie af med en tør klud.

Foretag derefter grundbehandling med Midun Trægrunder til udendørs brug inden for 30 minutter. Husk ikke at male i direkte sol eller på solvarme overflader. Mal heller ikke, hvis der er risiko for regn eller dug inden for 1-2 timer, efter at du har malet færdig.

Maling

Mal færdig med 2 lag Midun Dør- og vinduesmaling. Brug en pensel med syntetiske penselhår, og mal, så malingen går et par millimeter ind på glasset. Det er en god ide at male bundstykket og et stykke op på sidestykkerne en ekstra gang, da disse slides ekstra meget af sol, vind og vand.

Efter maling


Tør pensler og værktøj grundigt af før rengøring med mineralsk terpentin. Luk emballagen efter brug.

Pas på naturen

Hæld ikke lak, grunder, maling osv. i afløbet. Det komplicerer rensningsprocessen i renseanlægget. Aflever overskydende maling, lak, grunder, tom emballage og opløsningsmiddel på miljøstationen/genbrugsstationen i din kommune.
Læs mere
Marking
Danger information
EUH066
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
EUH208
Kan forårsage en allergisk reaktion.
Protection information
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261
Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P302
VED KONTAKT MED HUDEN:
P313
Søg lægehjælp.
P333
Ved hudirritation eller udslet:
P352
Vask med rigeligt sæbe og vand.
P501
Indholdet skal afleveres til nærmeste genbrugsstation
Mærke Midun Basic