LOCTITE SUPER GLUE PRECISION 5G

Universallim
Varenummer: 18021
Vægt: 0.02
Loctite Super Glue er en universallim, som kan bruges til limning af mange forskellige materialer. Den anbefales til porcelæn, metal, gummi, træ og papir, og den kan også bruges til plast undtagen PE (polyethylen) og PP (polypropylen).
Choose an option to see quantity at
Vejle
Leveringstid
2-5 hverdage
Click & Collect
26 95 kr /stk
stk
LOCTITE SUPER GLUE PRECISION 5G
Dette er Precision-udgaven, som har en ekstra lang spids/dyse for præcis påføring, og til steder, der er svære at komme til. Til Loctite Super Glue Precision er der en unik hætte, som forhindrer, at limen tørrer i tuden, så den altid er klar til brug.

Loctite Super Glue Precision limer på få sekunder. Den er stødfast, kan klare tunge belastninger, og den er vandfast, så den kan tåle at komme i opvaskemaskinen. Det er praktisk, hvis du fx har limet en skål eller tallerken. Den kan tåle temperaturer fra -50°C til +120°C, dog ikke høje temperaturer i længere tid. Limen tørrer transparent op og giver en usynlig fuge.

Hvis du har fået limet hud sammen, skal du bruge sæbe, varmt vand og en stump kant som håndtaget på en teske til at få huden fra hinanden.
Marking
GHS07
EU
Danger information
H315
Irriterer huden.
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335
Kan forårsage irritation i luftvejene.
H202
Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn
Protection information
P261
Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P302
VED KONTAKT MED HUDEN:
P305
Ved KONTAKT MED ØJNE
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P351
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P352
Vask med rigeligt sæbe og vand.
P501
Indholdet skal afleveres til nærmeste genbrugsstation
Kort fakta
Leverandørens artikelnummer 992252