Ekstern databeskyttelsespolitik for Byggmax

For os hos Byggmax er det vigtigt, at du og dine personoplysninger behandles ansvarligt med hensyn til dit privatliv, og at du får klarhed over, hvilke oplysninger vi indsamler om dig, hvordan vi bruger dem, og hvorledes vi gør det. Denne politik beskriver også dine rettigheder, og hvordan du udøver disse. 

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Byggmax indsamler og behandler oplysninger indenfor de områder og funktioner, der er anført nedenfor.

Når du bruger vores tjenester eller handler hos os, kan du direkte eller indirekte komme til at give os oplysninger om dig selv på en række forskellige måder, fx når du foretager et køb via vores hjemmeside, opretter en kundekonto, kontakter os eller bruger en af vores tjenester, hvor du leverer personoplysninger.

Oplysninger, som du giver os, som kan være:

 • Person- og kontaktoplysninger - navn, e-mailadresse, mobiltelefonnummer, CPR-nummer, faktura- og leveringsadresse osv.
 • Betalingsoplysninger - fakturaoplysninger, bankkontonummer osv.
 • Ejendom - matrikelnummer, lejlighedsnummer osv.
 • Oplysninger, vi indsamler om dig: Når du bruger vores tjenester, kan vi indsamle følgende oplysninger:
 • Indsamling af adresseoplysninger – på din anmodning kan adresseoplysninger hentes for at lette købet.
 • Oplysninger om varer/tjenester - oplysninger om de varer/tjenester, som du har købt.
 • Finansielle oplysninger – godkendte kreditter gennem vores samarbejdspartnere.
 • Oplysninger om, hvordan du anvendte vores hjemmeside - fx hvordan du kontaktede os, og hvordan du bruger vores tjenester.
 • Enhedsoplysninger - fx IP-adresse.
 • Geografiske oplysninger – fx din geografiske placering for at kunne levere varer til dig.

Hvad gør vi med dine oplysninger?

Når du køber varer eller tjenester fra Byggmax, kan dine personoplysninger blive gemt og brugt til at levere, udføre og forbedre vores tjenester. I henhold til købsaftalen vil dine personoplysninger blive behandlet med henblik på at:

 • Gennemføre dit køb af varer og tjenester og, når der er behov herfor, bekræfte din identitet ved fx kreditkøb
 • Yde dig kundesupport og give dig oplysninger om produkter og tjenester, du anmoder os om
 • Levere varer og tjenesteydelser
 • Håndtere eventuelle garanti- og klagesager
 • Administrere, udvikle og teste vores systemer, hvorigennem vores tjenester leveres

Hvis du giver dit samtykke, vil dine personoplysninger blive behandlet med henblik på at:

 • Administrere din kundekonto
 • Udsende nyhedsbreve
 • Udsende pressemeddelelser
 • Administrere cookies eller lignende teknologier

Byggmax behandler også personoplysninger baseret på en interesseafvejning såsom fx:

 • For at forbedre vores sortimenter og tjenester samt de systemer, hvorigennem de leveres, fx gennem fejlfinding, dataanalyse, test osv. (forretningsudvikling og kvalitetsformål)
 • Kameraovervågning (forebyggelse, efterforskning og afsløring af strafbare handlinger)
 • Optagelse af samtaler i kundeservice (kvalitets- og uddannelsesmæssige formål)
 • For at gemme påbegyndt bestilling/indkøbskurv (for at yde en god service) 

Byggmax vil også indsamle og behandle personoplysninger for at overholde gældende lovgivning såsom fx regnskabslovgivning og skattelovgivning.

For at kommunikere med dig

Byggmax kan også bruge dine data til at kommunikere med dig via telefon eller via elektroniske meddelelser. Vi kan målrette tilbud til dig baseret på tidligere køb og også invitere dig til at deltage i kundeundersøgelser/ forretningsudviklingsinitiativer. Hvis du ikke ønsker at modtage målrettet kommunikation fra os, kan du afmelde dig med det samme, eller du kan sende en e-mail til [email protected]

Bemærk, at en ændring ikke altid gælder træder i kraft med det samme. Vi efterkommer din anmodning, så snart det er praktisk muligt, og bestræber os på at foretage ændringen senest 30 dage efter, at vi har modtaget din anmodning. 

Hvem kan vi dele dine oplysninger med?

For at kunne levere vores tjenester og levere dine varer til dig kan vi overføre dine oplysninger til, eller dele dine oplysninger med, udvalgte tredjeparter.

For at kunne levere vores tjenester og levere dine varer til dig kan vi overføre dine oplysninger til, eller dele dine oplysninger med, udvalgte tredjeparter.

Leverandører, underleverandører og virksomheder inden for Byggmax-koncernen 
For at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig og til andre formål, der er beskrevet idenne politik, kan Byggmax dele dine personoplysninger med leverandører eller underleverandører samt virksomheder inden for Byggmax-koncernen. 

Betalings- og kreditselskaber- For at administrere dine betalinger kan dine data deles med finansielle aktører. Hvis du vælger at bruge kredittjenester, der leveres gennem vores partnere, vil dine personoplysninger blive delt med betalings- og kreditselskaber.

Myndigheder - På grund af lovkrav eller med din godkendelse kan Byggmax deledine data med myndigheder såsom Skattestyrelsen, politiet eller andre myndigheder. 

Sikkerhed 

Vi bestræber os på at beskytte dine personoplysninger og opretholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre uhensigtsmæssig eller ufrivillig videregivelse, brug, adgang, tab, ændring eller skade på dine personoplysninger. 

Kun Byggmax eller vores underleverandørers medarbejdere, der har behov for adgang til dine personoplysninger til en bestemt opgave, har adgang til dine personoplysninger. 

Hvad vi ikke vil gøre med dine personoplysninger 

Vi vil ikke sælge dine personoplysninger til tredjeparter uden din tilladelse. 

Hvad vi ikke vil gøre med dine personoplysninger 

Vi vil ikke sælge dine personoplysninger til tredjeparter uden din tilladelse. 

Hvor gemmer vi dine personoplysninger? 

Vi vil i vid udstrækning håndtere dine personoplysninger inden for EU/EØS. Hvis personoplysninger overføres til eller behandles i et land uden for EU/EØS, vil Byggmax træffe de nødvendige og alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at dine personoplysninger håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau svarende til den beskyttelse, der tilbydes inden for EU/EØS. 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger? 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er angivet i denne politik. Når vi gemmer dine data til andre formål, fx for at opfylde regnskabskrav, gemmer vi kun dine data, så længe det er nødvendigt og/eller lovpligtigt til hvert formål. Vi vil foretage regelmæssige screeninger og slette personoplysninger, hvis disse ikke længere er nødvendige. 

Dine rettigheder 

Ret til at få adgang til dine data. 
Du kan anmode om en kopi af de oplysninger, vi har om dig, og få bekræftet de oplysninger, vi har om dig. Kopien er gratis, og vi tilstræber at give dig et svar inden for 30 dage. 
Ret til berigtigelse.

Du har ret til at få forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig selv ændret/rettet. 
Ret til at blive slettet ("retten til at blive glemt"). Hvis du ikke længere ønsker, at vi gemmer dine data, har du ret til at få dine data slettet, forudsat at de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet. Der kan dog være juridiske forpligtelser, såsom regnskabsloven, der forhindrer os i straks at slette dele af dine data. I sådanne tilfælde gemmer vi kun de data, som vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at opbevare. Hvis behandlingen er baseret på samtykke, og dette tilbagekaldes, slettes dine data. 

Ret til at begrænse behandlingen 
Du har ret til at kræve, at behandlingen begrænses, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: 

 

 • Hvis du bestrider, at personoplysningerne er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig.
 • Vi har ikke længere brug for dataene, men du har brug for dem for at kunne fastslå, håndhæve eller forsvare et retskrav.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis retsgrundlaget for din behandling er interesseafvejning eller offentlige interesser.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få de personoplysninger, som du har givet os, og som behandles automatisk, overført til dig selv eller en ny dataansvarlig, hvis retsgrundlaget er samtykke, eller at behandlingen har været nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, og dette ikke påvirker tredjeparters rettigheder negativt.

Ret til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække eventuelle samtykker tilbage, du har givet til Byggmax. Profileringsrettigheder.

Du har ret til ikke at være underlagt beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som kan have juridiske konsekvenser eller tilsvarende for dig. Dette gælder dog ikke:

  • hvis det nødvendigt for indgåelse eller opfyldelse af aftaler med dig. 
  • hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning,
  • eller hvis du har givet samtykke til behandlingen.

Almindelige betingelser for #YesByggmax

Der er ikke noget sjovere end at se hele Danmark bygge, og derfor er vi meget glade, når du tagger os med @Byggmax_Danmark og #Byggmax i billeder på sociale medier. Det kan ske, at vi beder om at dele dine billeder i vores egne kanaler. Enten på byggmax.dk, i vores nyhedsbrev, i vores reklamebrochurer eller på vores sociale kanaler (Facebook, Instagram).

Ved at svare #YesByggmax på et billede, efter at vi hos Byggmax har bedt om tilladelse til at dele dit billede, accepterer du følgende:  Du giver Byggmax en ikke-eksklusiv, royaltyfri, global licens uden numerisk begrænsning til at bruge dit billede til markedsføring og/eller annoncering. Du giver Byggmax ret til at redigere dit billede og giver også dit samtykke til, at vi kan bruge billeder, hvor du kan identificeres, til markedsførings- og/eller reklameformål i henhold til persondatalovgivningen.

Når du svarer os med #YesByggmax, garanterer du også, at du ejer rettighederne til dit billede, og at du har tilladelse fra alle personer, der vises på billedet. Du garanterer også, at du er privatperson (og ikke en virksomhed), at du er mindst 18 år eller har forældresamtykke, og at vores brug af dit billede ikke kan udgøre en krænkelse af nogen tredjeparts rettigheder eller udgøre en overtrædelse af nogen lov. Dermed frigør du Byggmax fra alle forpligtelser til at betale dig for brugen af dit billede og accepterer at holde Byggmax, samt alle personer, der handler på vegne af Byggmax, skadesløs i forhold til eventuelle omkostninger og tab, der måtte opstå som følge af eventuelle krav eller anmodninger fra tredjeparter gennem Byggmax' offentliggørelse af dit billede. Du holdes eneansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af brud på reglerne og/eller krænkelser af ophavsretten, uanset om billedet er blevet offentliggjort og/eller fjernet fra vores kanaler.

Du kan naturligvis altid kontakte vores kundeservice, hvis du har spørgsmål. Ønsker du at trække dit samtykke tilbage? Kontakt os ved at klikke på "i"-ikonet i nederste venstre hjørne af dit billede, som vi delte. Derefter vil du blive ført til en formular, som du kan indsende for at trække dit samtykke tilbage.

Har du lyst til at blive set i vores kanaler? Tag dine billeder med @Byggmax_Danmark og #Byggmax, og der er en god chance for, at du dukker op i vores feeds!

Vilkår for Spørgsmål og Svar på vores vejledninger

Vores mål med Spørgsmål og Svar er at skabe mulighed for dialog og diskussion inden for forskellige hjemmeprojekter. Forummet er åbent for alle. For at kunne spørge og kommentere skal du godkende vores databeskyttelsespolitik. Alt det, du som bruger skriver på Byggmax Spørgsmål og Svar, er du selv ansvarlig for - det afspejler ikke Byggmax' holdninger. For at nå målet med en brugervenlig rubrik med Spørgsmål og Svar, hvor vi giver hinanden tips og inspiration, er vi nødt til at skabe en åben og givende dialog, hvor alle får mulighed for at blive hørt og dele erfaringer. Når du offentliggør et indlæg i Spørgsmål og Svar, accepterer du følgende:

   • Hold en god og respektfuld tone. Du er velkommen med kritik og klager; vores formål er at gøre tingene bedre og bedre. Vi kan dog slette tilbagevendende indlæg og diskussioner, hvor vi ikke gør fremskridt - for at skabe plads til andre.
   • Kommentarer eller indhold, der involverer trusler, personlige angreb, eller som opfordrer til kriminelle handlinger slettes straks. Personer, der gentagne gange skriver sådanne ting, kan blokeres uden varsel. Alvorlige trusler og tilskyndelse til kriminalitet anmeldes til politiet.
   • Opslag, der indeholder personoplysninger, eller som risikerer at skade en person eller at krænke privatlivets fred, fjerner vi med henvisning til GDPR. Du kan i stedet sende sådanne oplysninger til os i en e-mail eller et brev. Vi fjerner også klassificeret materiale fra Spørgsmål og Svar.
   • Vi vil fjerne spam, reklamer og andre kommercielle budskaber for tjenester eller produkter, der ikke er knyttet til hjemmeprojekter, samt indlæg og kommentarer, der uden rimelig grund sigter mod at miskreditere eller skade vores brand, medarbejdere, samarbejdspartnere eller enkeltpersoner uden for Byggmax.

Kontakt os

Den dataansvarlige er Byggmax AB, som er en svensk koncern registreret i det svenske selskabsregister (Bolagsverket) med organisationsnummer 556656-3531 og med hjemsted i Stockholm. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på [email protected] eller ringe på 46771890089.

Tilsynsmyndighed

Datatilsynet er den tilsynsmyndighed, der i Danmark overvåger, at de, der behandler personoplysninger, overholder databeskyttelsesforordningen. Hvis du mener, at Byggmax behandler dine personoplysninger i strid med databeskyttelsesforordningen, har du ret til at indgive en klage til den danske databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger:
Telefonnummer: 33 19 32 00
E-mail: [email protected]

Opdateringer

Byggmax forbeholder sig retten til at ændre og opdatere i denne politik.