ARTIKLER OM BÆREDYGTIGHED FRA BYGGMAX

Korrekt ventilation | ByggmaxKorrekt ventilation | Byggmax

Korrekt ventilation og hvordan man genvinder varme

Et godt indeklima er en selvfølge og en forudsætning for et dejligt hjem. Med små midler kan du skabe store forbedringer. Læs mere her.

Et godt indeklima er en selvfølge og en forudsætning for et dejligt hjem. Med små midler kan du skabe store forbedringer.  

Huse skal ånde, siger de. Det betyder, at det er OK at have nogle små huller og utætheder. Det er med til at opretholde et godt indeklima. I dag ved vi bedre. Huse skal være tætte, og skal ventileres på en kontrolleret måde, med et let undertryk indvendigt. Så kan husets energiforbrug holdes nede, fugtskader kan undgås, samtidig med at du kan få en god luftkvalitet inden for.

Korrekt ventilation | ByggmaxKorrekt ventilation | Byggmax

Det grundlæggende i god ventilation

Principperne for en god ventilation er, at der skal tilføres frisk luft til de rum, vi ofte opholder os i, for eksempel soveværelser og stuer. Udsugningsluften skal så tages fra rum, vi sjældent opholder os i, eller hvor luften tilføres fugt og dufte. Derfor tages udsugningsluften fra køkken, bryggers og badeværelse samt fra depotrum eller garderobeskabe. Det betyder, at der altid er en luftstrøm mellem rummene i et hus – det kaldes overluft. I alt bør ventilationen udskifte 0,35 liter luft i sekundet for hver kvadratmeter boligareal. I soveværelser bør minimumsluftstrømmen være 4 l/s for hver soveplads og 10 l/s i køkkenet eller badeværelset.

Hvad er god luft?

Du har sikkert været i et rum sammen med andre, hvor luften blev dårlig og det krævede udluftning. Ofte reagerer vi på, at det er blevet varmere og lidt højere relativ luftfugtighed eller at ubehagelige lugte begynder at brede sig. Ifølge myndighederne bør indendørstemperaturen være mellem 18°C - 24°C for at undgå risici for menneskers sundhed. En god retningslinje er 20°C – 21°C. Den relative luftfugtighed skal være i intervallet 40% - 60%. Både for folks sundhed og til gavn for huset. Det har vist sig, at med den rette luftfugtighed kan virus reduceres med 80%. Desuden forebygges risikoen for vækst af skimmelsvamp, som også kan medføre sundhedsrisici.

  1. Badeværelsesventilator
    Badeværelsesventilator
    199   kr. /stk
  2. Luftfilter
    Luftfilter
    64 95 kr. /stk

Badeværelsesventilator | ByggmaxBadeværelsesventilator | Byggmax

Selvtræk

I ældre huse er selvtræksventilation almindelig, og fungerer efter princippet om, at en varm skorsten skaber træk, der suger luft ud af huset. Derefter placeres friskluftsventiler i soveværelser og stuer, hvor frisk udeluft kan komme ind. Denne form for ventilation kan være svær at styre – især om sommeren. Princippet er baseret på temperaturforskelle, der gør, at det fungerer bedst om vinteren og i mange tilfælde slet ikke om sommeren. Ofte er ældre huse blevet suppleret med mekaniske ventilatorer i våde områder for at styre fugten. Er varmeanlægget udskiftet, så skorstenen ikke længere opvarmes, er ventilationens funktion blevet radikalt reduceret.

Mekanisk ventilation

For at få et tilstrækkeligt stort luftskifte kræves ofte en form for mekanisk luftskifte med ventilatorer. Den enkleste form er små udsugningsventilatorer på badeværelserne. Hvis man ønsker at kunne styre udsugningsluften bedre, kræves det som regel, at der monteres en større ventilator sammen med et rørsystem til den forurenede luft. En type, der med fordel kan suppleres med varmegenvinding for at bevare varmen i den luft, der skal flyttes ud. Næste trin op er også at have et mekaniseret friskluftssystem med tilhørende luftkanaler. Udover at give bedre muligheder for styring, kan du også installere forvarmning af luften for at undgå kold frisk luft om vinteren.

Genbrug varmen

En stor del af energiforbruget i et hus er knyttet til opvarmning, og kan man genvinde varmen i ventilationsluften, er der meget vundet. Med mekaniseret ventilation øger du mulighederne for effektiv genanvendelse. Enten vælger du et mekanisk udsugningsaggregat, som du tilslutter din varmepumpe, eller også findes der såkaldte genvex-anlæg. Den har mekanisk udblæsning og indblæsning med indbygget varmeveksler, der bruger varmen i udsugningsluften til at varme indblæsningsluften op.

Hav styr på filtrene

De fleste friskluftventiler har et enkelt luftfilter som beskyttelse mod små fugle og større insekter. Har du mange friskluftventiler, er det nemt at forsømme at rense dem. Det giver grobund for forskellige vækster. Vælger du i stedet et anlæg med mekanisk indblæsning, for eksempel et genvex-anlæg, er disse normalt forberedt til forskellige typer finfiltre. Det er godt for blandt andet pollenallergikere, der får et bedre indeklima selv i pollensæsonen.

Skab et godt indemiljø

For at opnå et behageligt miljø derhjemme, skal du sørge for, at dit hus har tilstrækkelig luftgennemstrømning, men uden træk. Derudover er det vigtigt, at ventilationen er støjsvag, ikke mindst i soveværelserne. Derfor skal du sikre dig, at ventilationskanalerne er store nok, og at apparaterne er justeret korrekt. Overvej også at installere lyddæmpere i dit rørsystem for at reducere både krydstale mellem rum og brummen fra enheder. Genanvendelse af varmen i udsugningsluften og forvarmning af indblæsningsluften sparer ikke kun penge. Det øger også komforten indendørs.

Ventilation | ByggmaxVentilation | Byggmax
Badeværelsesventilator | ByggmaxBadeværelsesventilator | Byggmax

Hvad skal du vælge?

Der et intet facit, der gælder for alle huse. Det afhænger meget af de forhold, der gør sig gældende for netop dit hus. Har du et gammelt hus med selvtræk, hvor du har udskiftet oliefyret med en varmepumpe, bør du i hvert fald installere et enklere mekanisk aftræk i form af ventilatorer på badeværelserne. Går du med tanker om at renovere, eller hvis plantegningen tillader det, kan et anlæg med aftræksluftkanaler til et ventilationsanlæg være at foretrække. Gerne med genbrug til dit varmeanlæg. Ønsker du derimod at kunne styre din ventilation på bedste vis for både energioptimering og bedste komfort, er et genvex-anlæg et godt alternativ. Ofte foretages denne form for ombygning i forbindelse med større renoveringer, for det kræver en del kanalføring til både friskluft og udsugningsluft.