MIDUN Terrasselasur Grå

3 L
Varenummer: 190100
Terrasselasur er en silikonealkydbaseret olielasur med høj vand- og UV-bestandighed. Den er velegnet til alt imprægneret træ udendørs, hvor der ønskes en farvelaseret overflade, f.eks. på udendørs terrasser, havesnedkeri og møbler.
Læs mere
stk
Saldo i butikken Vejle
Se saldo i andre butikker
Prisen kan variere fra butik til butik.
Køb online
Indtast postnummer for at se fragt og lager information.
Søg efter postnummer

MIDUN Terrasselasur Grå

Terrasselasur er en silikonealkydbaseret olielasur med høj vand- og UV-bestandighed. Den er velegnet til alt imprægneret træ udendørs, hvor der ønskes en farvelaseret overflade, f.eks. på udendørs terrasser, havesnedkeri og møbler. Terrasselasurens egenskaber gør den anvendelig selv på eksotiske og hårde træsorter såsom teaktræ.

Terrasselasuren indeholder aktiv skimmelbeskyttelse og gør desuden træet vandafvisende og modvirker revner. Forbrug: 6-12 m2/l.

Smarte maletip


Før maling


Start altid med at læse vejledningen på malingsdåsen, og husk at være omhyggelig fra begyndelsen. Godt værktøj og en god klargøring lægger grunden til et vellykket maleresultat.

Lufttemperatur og overfladetemperatur er også vigtigt. Mal ikke, hvis det er koldere end 8 grader. Kontrollér, at fugtindholdet i træet maksimalt er 16 % inden maling.

Overfladen skal være ren, tør og fast. Afskrab eller stålbørst underlaget for at fjerne løs maling og løse træfibre og for at gøre blanke malingsoverflader matte. Børst derefter løst støv og snavs af.

Maling


Når det forberedende arbejde er udført, kan selve malingen begynde. Påfør terrasselasuren med pensel, klud eller ved at dyppe træet, indtil underlaget er mættet. Efter nogle minutter tørres overskydende maling af med en klud eller svamp. Terrasselasuren skal ikke danne en hinde på overfladen, men trænge ordentligt ind i underlaget. Lad overfladen tørre, og gentag om nødvendigt behandlingen.

Lasuren kan overmales efter 16 timer.

Terrasselasurens høje tørstofindhold gør, at den ikke egner sig som grundingsolie til senere overmaling.

Efter maling


Tør pensler og værktøj grundigt af før rengøring med mineralsk terpentin/alifatisk terpentin. Luk dåsen efter brug, og opbevar den utilgængeligt for børn.

Advarsel! Klude, der er gennemvædet i olie, kan være selvantændelige og skal derfor neutraliseres.

Pas på vores natur


Hæld ikke malingen i afløbet. Dette komplicerer oprensningen i renseanlægget. Overdrag den resterende maling og opløsningsmidlet til miljøstationen i din kommune.
Læs mere
Marking
Danger information
EUH066
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
EUH208
Kan forårsage en allergisk reaktion.
Protection information
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P302
VED KONTAKT MED HUDEN:
P314
Søg lægehjælp ved ubehag.
P352
Vask med rigeligt sæbe og vand.
Leverandørens artikelnummer 190100