ARTIKLER OM BÆREDYGTIGHED FRA BYGGMAX

Supplér med varmepumpe | ByggmaxSupplér med varmepumpe | Byggmax

Supplér med varmepumpe

Her kan du læse om fordelene ved at installere en luftvarmepumpe i boligen.

I dag er varmepumper et af de mest almindelige varmesystemer - enten som hovedvarmekilde eller som tilskudsvarme. Den er fleksibel, energieffektiv og økonomisk fordelagtig. Har du et hus, der er opvarmet med direkte el, kan du i optimale tilfælde spare mellem 30-50 % i varmeudgifter.

Dit varmebehov kan afhænge af, hvor i landet du bor. En anden faktor afhænger af husets forhold, når det kommer til isoleringsstandarder og indretning. Det er værd at overveje, at en varmepumpe normalt ikke er den eneste varmekilde i et hjem. Yderligere varmekilder er ofte påkrævet til dels.

Supplér med varmepumpe | ByggmaxSupplér med varmepumpe | Byggmax

Sådan fungerer en varmepumpe

På samme måde som et almindeligt køleskab. Varmen tages fra den kolde side og frigives derefter til den varme side. For at opnå denne varmeoverførsel anvendes en kompressor i et lukket kølemiddelkredsløb mellem inde- og udedelen, hvor et kølemiddel henholdsvis kondenseres og fordampes. Der kræves betydeligt mindre strøm til at skabe den overførte varme i forhold til, hvad en elradiator bruger til samme varme.

Placeringen er vigtig

For at få det maksimale udbytte af din varmepumpe er placeringen af indedelen vigtig. Det er denne, der genererer luftstrømmen med den opvarmede luft. Jo bedre placering af enheden, desto bedre spredning af varmen får du. Placeringen af indedelen styres også i nogen grad af, hvor man kan placere udedelen, da disse skal hænge sammen og arbejde sammen. Udedelen genererer udover kold luft også støj og kondens, hvilket er vigtigt at have med i planlægningen.

Vælg pumpestørrelse

Ved valg af varmepumpe er det vigtigt at vide, at den angivne maksimale ydelse er baseret på optimale forhold, noget som kan være svært at opnå. Sørg for at have lidt margin, så du ikke risikerer at købe en varmepumpe, der er for lille. Det er også vigtigt at se på hvilke temperaturer, som varmepumpen stadig fungerer effektivt ved, da virkningsgraden falder ved lavere udetemperaturer.

Hvor kraftig en varmepumpe har jeg brug for?

Et hus med nogenlunde moderne isoleringsstandarder har normalt et effektbehov til opvarmning på 40-50 Watt pr. kvadratmeter. Ældre huse med lidt dårligere isolering har i stedet ofte et effektbehov i intervallet 60-70 W pr. kvadratmeter. Det areal, du skal regne med, er de områder i huset, hvor luften kan cirkulere frit. En varmepumpe fungerer bedst i et åbent grundplan. De rum, der ofte er lukket af, såsom toilettet eller badeværelset, vil normalt kræve en supplerende varmekilde.

Energieffektiv varmepumpe | ByggmaxEnergieffektiv varmepumpe | Byggmax

Er en varmepumpe energieffektiv?

Da du har brug for en vis mængde varme for at opretholde en behagelig indetemperatur, er varmepumpens energiforbrug bestemt af dens ydeevne. Dette angives i form af COP-værdien, som også kaldes varmefaktor eller virkingsgrad. Den beskriver hvor meget varme varmepumpen producerer i forhold til hvor meget el den bruger. Eksempelvis betyder en COP-værdi på 4,8, at varmepumpen yder 4,8 gange så meget energi, som den forbruger. For luftvarmepumper er COP-værdien målt til 7°C udendørs og 20°C indendørs, hvilket ikke giver et helt retvisende billede for os i Norden. Derfor er SCOP også ofte angivet, hvilket er et lidt bedre mål for ydeevne for os i Nordeuropa. SCOP måles nemlig over en hel sæson og ved udetemperaturer ned til -7°C, hvilket giver en bedre indikation af varmepumpens effektivitet.

Tjek lydniveauet

Ventilatorerne i både inde- og udedel genererer en del støj, som kan forstyrre både nattesøvnen og forringe udendørsmiljøet. Lydniveau angiver lydstyrken og måles i dB, som er en logaritmisk skala. Det betyder, at en stigning på 6 dB opleves som en fordobling af lydstyrken. En normal samtale er cirka 65 dB, grænseværdien for indendørs støj er 45 dB. Når du skal vælge varmepumpe, er det godt at se på støjniveauet – selv for lidt højere blæserhastigheder og ikke kun ved den laveste hastighed, hvis du ønsker et støjfrit miljø.

Varmepumpen kan endda også køle

En meget god og ofte ønsket egenskab ved varmepumper er, at de også kan køre i køletilstand. I det tilfælde vendes processen, og varme opsamles på indersiden og frigives på ydersiden. Er dette vigtigt for dig - så husk at se på enhedens køleeffektivitet, som normalt er lavere end varmeeffektiviteten.

Hvordan påvirkes ventilationen?

Har du et hus med selvtræk, er det vigtigt at vide, at ventilationen kan blive påvirket, når betingelserne for opvarmning af huset ændrer sig. Selvtræk er baseret på en varm skorsten, der trækker udsugningsluft ud og skaber et undertryk i huset. Udskifter du store dele af opvarmningen med en varmepumpe uden at kompensere for den reducerede ventilation, risikerer du en væsentlig dårligere ventilation. Risikoen ved dette er dårligere indeluft og i værste fald øget risiko for skimmelsvamp.

Varmepumpe | ByggmaxVarmepumpe | Byggmax
Autoriseret installatør | ByggmaxAutoriseret installatør | Byggmax

Skal installeres af en professionel

En varmepumpe skal ved lov tilsluttes af en autoriseret installatør, da den involverer håndtering af et kølemiddelkredsløb og falder ind under F-gas-forordningen (EU/517/2014). Du må dog gerne selv montere indedelen og stille udedelen op. Kontakt en installatør tidligt i planlægningen – så får du hjælp både til valg af enhed, men også til at finde en optimal placering i dit hus.

Ta hjälp av vår gör det själv-guide