Takfärg helmatt

glans 2, innefärg, vattenburen
Varenummer: 188551
Vægt: 14.75
Helmatt vattenburen takfärg för målning i tak inomhus på puts, betong, lättbetong, olika typer av byggplattor, glasfiberväv m.m.
Choose an option to see quantity at
Vejle
Leveringstid
1-3 hverdage
Click & Collect
(139 60kr/l)
349   kr /st
st
Takfärg helmatt
Helmatt vattenburen takfärg för målning i tak inomhus på puts, betong, lättbetong, olika typer av byggplattor, glasfiberväv m.m.

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Grundmåla och spackla om det behövs innan du färdigstryker med Sadolin Takfärg. Om taket är målat sedan tidigare ska det tvättas innan du färdigstryker en till två gånger.

Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation.Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.
Protection information
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Kort fakta
Leverandørens artikelnummer 5063319
Mærke Sadolin