Træolie 3L Midun Basic

Varenummer: 198234
Midun Basic-træolie er en vandbaseret og miljøvenlig træolie til ubehandlede eller tidligere olierede træoverflader udendørs: gitter, hegn, udendørsmøbler, snedkeri. Træolie V Basic er en mere enkel type træolie, der holder en sæson.
Læs mere
stk
stock
Saldo i butikken Vejle
Se saldo i andre butikker
Prisen kan variere fra butik til butik.
delivery-truck
Køb online
Indtast postnummer for at se fragt og lager information.
close
Søg efter postnummer

Træolie 3L Midun Basic

Træolie Basic er en vandopløselig olie fremstillet af linolie, der indeholder vandafvisende stoffer og fungicider mod alger og skimmelsvamp.

Farve: Klar, farveløs olie
Mængde: 2,5 liter 18 % = Oliens tørstofindhold (den del, der bliver tilbage, når f.eks. opløsningsmiddel er fordampet)

Påføring

Overfladen skal være tør og ren, så olien bedst muligt kan trænge ind. Træet rengøres nemt med sæbe og lunkent vand. Træ, der har stået ude, vaskes med algevask før oliering. Påfør olien med en pensel, svamp eller rulle. Sørg for at fordele olien tyndt og jævnt. Tør overskydende olie bort efter ca. en time. Hvis overfladen nogle steder føles tør, påføres et ekstra lag.

Tænk på

Træolie V Basic indeholder fungicider mod alge- og skimmelvækst og er derfor ikke en egnet olie til overflader, der kan komme i kontakt med levnedsmidler.

Der er risiko for selvantændelse af brugte klude, tvist osv. Læg brugte klude, tvist i vand i 24 timer, før de bortskaffes, eller afbrænd dem.
Læs mere
Marking
Danger information
EUH208
Kan forårsage en allergisk reaktion.
Protection information
EUH208
Kan forårsage en allergisk reaktion.
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P302
VED KONTAKT MED HUDEN:
P313
Søg lægehjælp.
P333
Ved hudirritation eller udslet:
P352
Vask med rigeligt sæbe og vand.
P501
Indholdet skal afleveres til nærmeste genbrugsstation
Mærke Midun Basic