ARTIKLER OM BÆREDYGTIGHED FRA BYGGMAX

Beskyt huset mod vinden | ByggmaxBeskyt huset mod vinden | Byggmax

Beskyt huset mod vinden

Med relativt små midler kan du lave store forbedringer af energiforbruget i dit hus. Her kan du læse mere om, hvordan du vindtæt huset for at øge isoleringseffekten.

Er dit hus tæt, forhindres vinden i at trænge ind i isoleringsmaterialet. Det er den stillestående luft i isoleringsmaterialet, der giver god isolering. Med relativt små midler kan du lave store forbedringer af energiforbruget i dit hus. Derfor er det en god idé at beskytte huset mod vind.

Blot ved at beskytte isoleringen mod vinden kan du øge isoleringseffekten med op til 10 procent. Så tillades vinden ikke at skabe uønskede luftbevægelser i isoleringen. Luft er en dårlig varmebærer, og når den ikke kan bevæge sig i isoleringen, kan der heller ikke overføres meget varme til den koldere side. Hvis vinden forhindres i at nå din isolering, bliver dit hus bedre isoleret. Så bliver det nemmere at holde en mere jævn temperatur inde og husets energiforbrug holdes nede – positivt for din pengepung og miljøet.

Beskyt huset mod vinden | ByggmaxBeskyt huset mod vinden | Byggmax
Beskyt huset mod vinden | ByggmaxBeskyt huset mod vinden | Byggmax

Beskyt huset mod vinden

Med relativt små midler kan du lave store forbedringer af energiforbruget i dit hus. Her kan du læse mere om, hvordan du vindtæt huset for at øge isoleringseffekten.

Er dit hus tæt, forhindres vinden i at trænge ind i isoleringsmaterialet. Det er den stillestående luft i isoleringsmaterialet, der giver god isolering. Med relativt små midler kan du lave store forbedringer af energiforbruget i dit hus. Derfor er det en god idé at beskytte huset mod vind.

Blot ved at beskytte isoleringen mod vinden kan du øge isoleringseffekten med op til 10 procent. Så tillades vinden ikke at skabe uønskede luftbevægelser i isoleringen. Luft er en dårlig varmebærer, og når den ikke kan bevæge sig i isoleringen, kan der heller ikke overføres meget varme til den koldere side. Hvis vinden forhindres i at nå din isolering, bliver dit hus bedre isoleret. Så bliver det nemmere at holde en mere jævn temperatur inde og husets energiforbrug holdes nede – positivt for din pengepung og miljøet.

Beskyt huset mod vinden | ByggmaxBeskyt huset mod vinden | Byggmax

Beskyt husets loft mod vind

Mange parcelhuse har et isoleret loft med et ventileret loftrum over. Det rum kan være meget godt ventileret, hvilket får luften til at bevæge sig meget i nogle tilfælde. Er der ikke vindbeskyttelse over isoleringen i dit hus, kan du vinde meget ved at dække toppen af isoleringen med vindtæt pap, kaldet vindspærre. Hvis du af en eller anden grund ikke kan eller vil dække al isolering - prioriter da de nærmeste ventilationsriste og luftspalter, hvor vinden kommer ind for den bedste effekt.

Tjek skunken

I mange 1½-plans huse er der skunke langs husets langsider, som normalt er ventileret med udeluft. Tjek at isoleringen her er beskyttet mod vinden, både mod etagen neden under og væggen ud mod rummene. Du kan med fordel beskytte mod vinden på loftet med sternbrædder. Så får du et loftsrum, hvor du kan opbevare dine ting og gøre det meget mere tilgængeligt.

Beskyt væggene mod vinden i et træhus

At gå vindspærren i væggene efter er et ret stort arbejde, da den ligger mellem facaden og indervæggene. Bag beklædningsbrædderne er der en luftspalte skabt af lægter, og mellem luftspalten og isoleringen skal der være en vindbeskyttelse af en art. Ofte anvendes vindspærre eller vindtæt folie, men samme funktion kan også opnås med gips eller rockfon-plader. For at kunne montere vindspærre på væggene skal alle brædder og lægter afmonteres - et omfattende arbejde, der normalt bedst udføres i forbindelse med efterisolering eller udskiftning af facaden.

Vindtæt krybekælder

På samme måde som loftet er krybekælderen ofte godt ventileret. Det betyder, at undersiden af isoleringen skal beskyttes mod vinden på en eller anden måde. Her kan du bruge masonitplader, brædder eller vindspærre, der fastgøres med lægter. Der er metoder, der fungerer lige så godt, så længe fugerne er tætte, og valget af metode er mest styret af, hvilken der er lettest i det aktuelle tilfælde.

Beskyt husets loft mod vind

Mange parcelhuse har et isoleret loft med et ventileret loftrum over. Det rum kan være meget godt ventileret, hvilket får luften til at bevæge sig meget i nogle tilfælde. Er der ikke vindbeskyttelse over isoleringen i dit hus, kan du vinde meget ved at dække toppen af isoleringen med vindtæt pap, kaldet vindspærre. Hvis du af en eller anden grund ikke kan eller vil dække al isolering - prioriter da de nærmeste ventilationsriste og luftspalter, hvor vinden kommer ind for den bedste effekt.

Tjek skunken

I mange 1½-plans huse er der skunke langs husets langsider, som normalt er ventileret med udeluft. Tjek at isoleringen her er beskyttet mod vinden, både mod etagen neden under og væggen ud mod rummene. Du kan med fordel beskytte mod vinden på loftet med sternbrædder. Så får du et loftsrum, hvor du kan opbevare dine ting og gøre det meget mere tilgængeligt.

Beskyt væggene mod vinden i et træhus

At gå vindspærren i væggene efter er et ret stort arbejde, da den ligger mellem facaden og indervæggene. Bag beklædningsbrædderne er der en luftspalte skabt af lægter, og mellem luftspalten og isoleringen skal der være en vindbeskyttelse af en art. Ofte anvendes vindspærre eller vindtæt folie, men samme funktion kan også opnås med gips eller rockfon-plader. For at kunne montere vindspærre på væggene skal alle brædder og lægter afmonteres - et omfattende arbejde, der normalt bedst udføres i forbindelse med efterisolering eller udskiftning af facaden.

Vindtæt krybekælder

På samme måde som loftet er krybekælderen ofte godt ventileret. Det betyder, at undersiden af isoleringen skal beskyttes mod vinden på en eller anden måde. Her kan du bruge masonitplader, brædder eller vindspærre, der fastgøres med lægter. Der er metoder, der fungerer lige så godt, så længe fugerne er tætte, og valget af metode er mest styret af, hvilken der er lettest i det aktuelle tilfælde.

Husk døre og vinduer | ByggmaxHusk døre og vinduer | Byggmax

Husk døre og vinduer

Meget varme kan sive ud gennem døre og vinduer, hvis de ikke er tætte - både ramme og karm - men også rundt om karmen mod anden vindafskærmning. Mellem vinduesrammen eller dørbladet og dens karm skal der være gummilister, der skal tætne. Du kan nemt tjekke om de er tætte: Tryk et stykke papir ind, når du lukker. Hvis du nemt kan fjerne papiret, er tætningen ikke god nok og bør udskiftes. Vindspærren eller vindfolien, skal lukke tæt mod rammen af døre og vinduer. Hvis ikke, afhjælpes dette ofte ret nemt ved at supplere vindbeskyttelsen.

Bloker vinden i ventilationen

Har du mekanisk frånluft i form av fläktar, i till exempel badrum monterade med väggenomföring, så rekommenderas att även montera kallrasskydd. Detta är en sorts backventil som hindrar uteluften att komma in när fläkten är avslagen. Kallrasskydd finns i många varianter – både som ventilationsgaller men också i varianter som monteras direkt i ventilationskanalen.

Husk døre og vinduer | ByggmaxHusk døre og vinduer | Byggmax

Husk døre og vinduer

Meget varme kan sive ud gennem døre og vinduer, hvis de ikke er tætte - både ramme og karm - men også rundt om karmen mod anden vindafskærmning. Mellem vinduesrammen eller dørbladet og dens karm skal der være gummilister, der skal tætne. Du kan nemt tjekke om de er tætte: Tryk et stykke papir ind, når du lukker. Hvis du nemt kan fjerne papiret, er tætningen ikke god nok og bør udskiftes. Vindspærren eller vindfolien, skal lukke tæt mod rammen af døre og vinduer. Hvis ikke, afhjælpes dette ofte ret nemt ved at supplere vindbeskyttelsen.

Bloker vinden i ventilationen

Har du mekanisk frånluft i form av fläktar, i till exempel badrum monterade med väggenomföring, så rekommenderas att även montera kallrasskydd. Detta är en sorts backventil som hindrar uteluften att komma in när fläkten är avslagen. Kallrasskydd finns i många varianter – både som ventilationsgaller men också i varianter som monteras direkt i ventilationskanalen.

Andre måder at beskytte mod vinden på

Udover at vinden kan forringe isoleringens funktion, hvis den får fri adgang, kan vinden også virke kølende på hele huset. En effektiv måde er at modvirke dette på, er at filtrere eller bremse vinden, inden den rammer huset. Det er meget almindeligt at plante træer og buske, der naturligt bremser vinden, men selv en solid planke kan have samme effekt. Derfor er det ikke tilfældigt at huse på landet, er omgivet af meget bevoksning.

Hvor og hvordan skal du starte?

Start med de dele, der er nemmest at fikse – som regel loftet og krybekælderen. Selv skunken er som regel lettilgængelig, både for eftersyn og ændringer. På samme måde er tætningslisterne på døre og vinduer nemme at både kontrollere og rette. Når det kommer til væggene, kan der være tale om væsentligt mere arbejde for at forbedre dette. Derfor er det ofte bedre at planlægge det i sammenhæng med andre tiltag til facaden. Du kan dog plante både træer og buske for øget vindbeskyttelse. Så får du flere flotte planter at nyde.

Plante træer og buske | ByggmaxPlante træer og buske | Byggmax

Andre måder at beskytte mod vinden på

Udover at vinden kan forringe isoleringens funktion, hvis den får fri adgang, kan vinden også virke kølende på hele huset. En effektiv måde er at modvirke dette på, er at filtrere eller bremse vinden, inden den rammer huset. Det er meget almindeligt at plante træer og buske, der naturligt bremser vinden, men selv en solid planke kan have samme effekt. Derfor er det ikke tilfældigt at huse på landet, er omgivet af meget bevoksning.

Hvor og hvordan skal du starte?

Start med de dele, der er nemmest at fikse – som regel loftet og krybekælderen. Selv skunken er som regel lettilgængelig, både for eftersyn og ændringer. På samme måde er tætningslisterne på døre og vinduer nemme at både kontrollere og rette. Når det kommer til væggene, kan der være tale om væsentligt mere arbejde for at forbedre dette. Derfor er det ofte bedre at planlægge det i sammenhæng med andre tiltag til facaden. Du kan dog plante både træer og buske for øget vindbeskyttelse. Så får du flere flotte planter at nyde.

Plante træer og buske | ByggmaxPlante træer og buske | Byggmax