Gulvmaling V

Fås i flere farver.
Varenummer: 188011
Gulvmaling (3 l) i hvid eller grå.
Læs mere
stk
Saldo i butikken Vejle
Se saldo i andre butikker
Prisen kan variere fra butik til butik.
Køb online
Indtast postnummer for at se fragt og lager information.
Søg efter postnummer

Gulvmaling V

Midun Gulvmaling er en vandbaseret, slidstærk gulvmaling, der primært er beregnet til trægulve og betongulve indendørs. Glans 50.

Malingen kan også bruges udendørs på steder, hvor gulvet ikke udsættes for regn og vand. Midun Gulvmaling er dog ikke egnet til garagegulve eller gulve med ekstrem slid.

Smarte maletips: maling af gulv


Start altid med at læse vejledningen på emballagen, og husk at være omhyggelig fra begyndelsen. Godt værktøj og en god klargøring lægger grunden til et vellykket maleresultat.

Rumtemperaturen er vigtig for at få et godt slutresultat. Mal ikke, hvis det er koldere end 8 grader.

Fjern eventuelle gulvsokler, før du starter. Det vil gøre det nemmere at komme ind i alle vinkler og hjørner, når du skal male gulvet.

Behandl derefter eventuelle knaster på trægulvet med Midun Spærregrunder for at mindske risikoen for gennemslag af knaster.

Sørg for, at overfladen er ren, fedtfri og tør, inden du begynder at male. Børst omhyggeligt gamle lag maling. Husk, at nye betongulve skal tørre 4-6 uger, før de males.

Fortynd den maling, der skal bruges til første lag, med 30 % vand. Mal derefter to gange med ufortyndet maling. Store områder bør males med maling fra samme produktionsbatch.

Når du maler trægulve, kan der forekomme fiberrejsning efter første lag. Hvis det sker, skal du slibe med fint sandpapir og derefter støvsuge gulvet for slibestøv.

Gulvet kan overmales efter 4 timer, efter 24 timer kan man gå på det, og det er helt klar til belastning efter 7-10 dage.

Efter maling

Tør pensler og værktøj grundigt af før rengøring med vand. Luk emballagen efter brug.

Pas på naturen

Hæld ikke lak, grunder, maling osv. i afløbet. Det komplicerer rensningsprocessen i renseanlægget. Aflever overskydende maling, lak, grunder, tom emballage og opløsningsmiddel på miljøstationen/genbrugsstationen i din kommune.
Læs mere
Marking
GHS09
Danger information
H412
Skadelig for organismer, der lever i vand.
EUH208
Kan forårsage en allergisk reaktion.
Protection information
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261
Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P501
Indholdet skal afleveres til nærmeste genbrugsstation
Leverandørens artikelnummer 188011
Mærke Midun