MONTERINGSLIM 300 ML MIDUN

Konstruktionslim
Varenummer: 18022
Vægt: 0.39
Byggelim er en opløsningsmiddelbaseret montagelim, der limer både porøse og sugende underlag såvel indendørs som udendørs.
Choose an option to see quantity at
Vejle
Leveringstid
1-3 hverdage
Click & Collect
(13317kr/l)
39 95 kr /stk
stk
MONTERINGSLIM 300 ML MIDUN
Byggelim er en opløsningsmiddelbaseret montagelim, der limer både porøse og sugende underlag såvel indendørs som udendørs.

Anvendelsesområder

Byggelimen limer de mest almindelige byggematerialer og metaller. Byggelim kan ikke bruges mod celleplast (polystyren) og visse laminater på grund af opløsningsmiddelindholdet - Midun Cellulær plastlim anbefales der.

Arbejdsbeskrivelse

Overfladerne skal være rene og tørre. Beskyt tilstødende overflader med f.eks. tape. Limen påføres med en fugepistol. Klem limemnerne sammen med en vridende bevægelse umiddelbart efter påføring. Efter ca. 30 minutter, pres igen. Ved limning af tungere emner kan der være behov for støtte i op til 24 timer. Påføres i strenge, på plademateriale, med en indbyrdes afstand på ca. 20 cm. Tørretiden for limen kan variere mellem 1-24 timer afhængig af fugtighed og temperatur samt materialernes sugeevne.

Miljø og sundhed

Produktet er brandfarligt. Anvendelsen forudsætter effektiv ventilation eller brug af åndedrætsværn type A2.
Marking
GHS02
GHS07
GHS09
Danger information
H225
Meget brandfarlig væsker og damp.
H315
Irriterer huden.
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336
Kan give sløvhed eller svimmelhed.
H412
Skadelig for organismer, der lever i vand.
Kort fakta