Policy for mangfoldighed og ligestilling mellem kønnene

Byggmax ønsker at skabe et miljø, hvor både kvinder og mænd, som grupper og som enkeltpersoner, i fællesskab skaber en bredte og helhed i virksomheden. Kvinder og mænd skal have lige rettigheder, forpligtelser og muligheder inden for rammerne af ansættelsen hos Byggmax. Vi mener, at en lige fordeling mellem kvinder og mænd på arbejdspladsen skaber et godt organisatorisk klima, trivsel og fortjeneste. Byggmax bestræber sig derfor på at gøre arbejdspladsen attraktiv for både kvinder og mænd, uanset alder, etnisk oprindelse eller seksuel orientering. Dette gælder både i det fysiske og i det psykosociale arbejdsmiljø.

Vi ønsker at skabe en bevidsthed om køn og ligestilling inden for Byggmax, så dette gennemsyrer hele vores organisation og er en naturlig del af den intern og ekstern rekruttering, lønfastsættelse og lønforhandling. I tilfælde, hvor ansøgere af forskellige køn med lignende kvalifikationer og anden egnethed ansøger om et job, udpeges den person, der tilhører det underrepræsenterede køn. Dette skal anvendes på alle niveauer i virksomheden.

Vi stræber efter, at rekrutteringen hos Byggmax skal være langsigtet og mener, at muligheden for at kombinere professionelt arbejde med familiedannelse skaber gode betingelser for sundhed, trivsel, deltagelse og loyalitet. Byggmax mener derfor, at det at tage barselsorlov skal ses som naturligt, for både mænd og kvinder i organisationen.

Byggmax tager kraftigt afstand fra alle former for seksuel chikane og chikane på grund af sit køn. Ingen medarbejdere i Byggmax må behandles forskelligt eller chikaneres. En rapport om seksuel chikane eller voldelig behandling af en medarbejder skal altid bemærkes, tages alvorligt og undersøges og om nødvendigt afhjælpes.