ARTIKLER OM BÆREDYGTIGHED FRA BYGGMAX

Udskift pillefyr med varmepumpe | ByggmaxUdskift pillefyr med varmepumpe | Byggmax

Udskift pillefyr med varmepumpe

Læs om fordelene ved at udskifte din gamle varmeløsning med en energirigtig varmepumpe.

Hvis dit hus har centralvarme med en form for fyr (eks. pillefyr) og et vandbåret varmeanlæg, kan det nemt omdannes til en varmepumpe. Så kan du spare store summer på at opvarme dit hus ved at udskifte din gamle varmeløsning med en energirigtig varmepumpe. Al den energi du kan spare er godt for både din pengepung og vores miljø.

Mange boliger har et vandbårent varmesystem med radiatorer eller gulvvarme til at sprede varmen i huset. Dette giver stor fleksibilitet mht. opvarmningsmetode, og vælger du en varmepumpe i stedet for et pillefyr, kan du spare op til 30-50% på varmeudgifterne. Skifter du fra træ eller piller, sparer du også din egen kostbare tid på al håndtering af både brændsel og tilsyn med fyret.

Udskift pillefyr med varmepumpe | ByggmaxUdskift pillefyr med varmepumpe | Byggmax

Hvordan fungerer en varmepumpe?

Alle varmepumper arbejder ud fra princippet om at tage varme fra en kold del og overføre den til en varm del, på samme måde som et normalt køleskab. Det sker ved, at en kompressor lader et kølemiddel cirkulere mellem inde- og udedel, hvor gassen skiftevis kondenseres og fordampes. Dette kræver energi ifølge termodynamikkens anden lov, men der kræves væsentligt mindre strøm til den varme, der overføres, end i forhold til, hvad en el-radiator forbruger til samme varme.

Forskellige typer varmepumper

Varmepumper kan opdeles i to hovedkategorier ud fra, hvordan de spreder varmen inde i huset. Den mest almindelige type varmepumpe spreder varm luft indendørs, og fungerer godt som supplerende opvarmning, især i boliger med åben planløsning. Den anden type opvarmer i stedet vand i husets varmeanlæg. Fordelen ved dette er, at denne type varmepumpe kan stå for opvarmning af hele huset, også varmt brugsvand. Disse varmepumper kan igen opdeles i, hvor de henter varmen. Du vælger enten solvarme, jordvarme eller søvarme, som alle trækker varme fra en cirkulerende brineslange i jorden eller vandet, eller fra solpaneler. Alternativt vælger du en luft/vand varmepumpe, der ligesom en luft/luft varmepumpe trækker varme fra udeluften. Det betyder, at påvirkningen på stedet bliver minimal, installationen nemmere og samlet set væsentligt billigere.

Hvor stor en varmepumpe skal du bruge?

Størrelsen på din varmepumpe er styret af de forhold, der gælder for dit hus med hensyn til både klima- og isoleringsstandarder. Et nyere eller nyistandsat hus med moderne isoleringsstandard har et effektbehov til opvarmning på 40-50 Watt pr. kvadratmeter, der skal opvarmes. Ældre huse med noget dårligere isoleringsstandarder kan i stedet have behov for 60-70 Watt pr. kvadratmeter. Så det kan betale sig at begynde at kigge på udskiftning af gamle vinduer eller om der er mulighed for at efterisolere huset for at spare ekstra energi.

Ude-delens placering

En luft/vand varmepumpe har en udedel, der skal være godt placeret, både i forhold til sin funktion men også i forhold til støjgener. Ikke alle sætter pris på varmepumpeproducenternes indsats designmæssigt, men det er som regel overskueligt med lidt planlægning, så det bliver mindre synligt. Udedelen vil også producere noget kondensvand, der bør håndteres via fx regnvandsanlægget for at undgå fugtskader på huset eller skridfare på tilstødende stier.

Energieffektiv varmepumpe | ByggmaxEnergieffektiv varmepumpe | Byggmax

Hvor energieffektiv er en varmepumpe?

Husets egenskaber og hvor det er placeret i landet styrer, hvor meget varmeydelse der bruges til at opretholde en behagelig indetemperatur. Denne varmeydelse, som varmepumpen skal afgive i forhold til, hvor meget energi den trækker, er et mål for dens effektivitet. Nogle gange omtales det også som varmefaktoren eller virkningsgrad og er normalt angivet som en COP-værdi. For eksempel betyder en COP-værdi på 4,5, at varmepumpen producerer 4,5 gange så meget varmeeffekt i forhold til den elektriske effekt, der forbruges. Dette er dog under optimale forhold og for luft/vand varmepumper er værdien angivet for 7°C på udeluften og 35°C i fremløbstemperatur til varmeanlægget. Ofte angives også en SCOP-værdi, som beskriver varmepumpens ydelse over en hel sæson. Denne værdi giver et noget bedre billede, især for os med nordisk klima, for her bruges -7°C som den koldeste udetemperatur. En lavere fremløbstemperatur har en positiv effekt på varmepumpens effektivitet, derfor er gulvvarme at foretrække frem for radiatorer, som ofte kræver 60-70°C.

Tjek lydniveauet

Udedelen er desuden udstyret med en ventilator, der cirkulerer udeluften gennem enheden og vil dermed skabe en del støj. Derfor er det vigtigt at vælge en god placering, hvor det ikke generer hverken dig eller dine naboer. Producenterne angiver lydniveauet i dB for forskellige blæserhastigheder og driftsformer, og det kan være værd at se på, hvor meget støj der produceres ved højere belastninger. Decibel-skalaen er logaritmisk og en stigning på 6 dB opleves som en fordobling af lydstyrken. Til sammenligning er en normal samtale omkring 65 dB og en motorsav omkring 90 dB.

Energieffektiv varmepumpe | ByggmaxEnergieffektiv varmepumpe | Byggmax

Hvor energieffektiv er en varmepumpe?

Husets egenskaber og hvor det er placeret i landet styrer, hvor meget varmeydelse der bruges til at opretholde en behagelig indetemperatur. Denne varmeydelse, som varmepumpen skal afgive i forhold til, hvor meget energi den trækker, er et mål for dens effektivitet. Nogle gange omtales det også som varmefaktoren eller virkningsgrad og er normalt angivet som en COP-værdi. For eksempel betyder en COP-værdi på 4,5, at varmepumpen producerer 4,5 gange så meget varmeeffekt i forhold til den elektriske effekt, der forbruges. Dette er dog under optimale forhold og for luft/vand varmepumper er værdien angivet for 7°C på udeluften og 35°C i fremløbstemperatur til varmeanlægget. Ofte angives også en SCOP-værdi, som beskriver varmepumpens ydelse over en hel sæson. Denne værdi giver et noget bedre billede, især for os med nordisk klima, for her bruges -7°C som den koldeste udetemperatur. En lavere fremløbstemperatur har en positiv effekt på varmepumpens effektivitet, derfor er gulvvarme at foretrække frem for radiatorer, som ofte kræver 60-70°C.

Tjek lydniveauet

Udedelen er desuden udstyret med en ventilator, der cirkulerer udeluften gennem enheden og vil dermed skabe en del støj. Derfor er det vigtigt at vælge en god placering, hvor det ikke generer hverken dig eller dine naboer. Producenterne angiver lydniveauet i dB for forskellige blæserhastigheder og driftsformer, og det kan være værd at se på, hvor meget støj der produceres ved højere belastninger. Decibel-skalaen er logaritmisk og en stigning på 6 dB opleves som en fordobling af lydstyrken. Til sammenligning er en normal samtale omkring 65 dB og en motorsav omkring 90 dB.

Påvirkes din ventilation?

I mange huse er ventilationens funktion afhængig af varmeanlægget, hvilket hovedsageligt gælder for selvtræksventilation. Dette ventilationsprincip bygger på, at skorstenen er varm og skaber et træk af afkastluft, der skaber et undertryk i huset. Hvis du så udskifter et fyr uden at kompensere for den reducerede ventilation, risikerer du både dårligere indeluft og i værste fald også skimmelsvamp.

Hvad skal man så tænke?

Når du tænker på at effektivisere din opvarmning, er det en god idé først at tjekke mulighederne for om varmebehovet kan reduceres. Er huset fyldt af træk, er det værd at tjekke tætningslisterne omkring vinduer og døre, eller måske er det tid til at skifte til nye med bedre isolering. Selv isoleringsstandarden kan forbedres gennem yderligere isolering af loftet eller væggene. En anden måde at forbedre effektiviteten på, er ved at gennemgå det vandbårne varmesystem, og om muligt tilpasse dette til opvarmning med varmepumpe, ved at lave et lavtemperaturanlæg. Varmepumper er mere effektive ved lavere fremløbstemperaturer, og derfor kan du effektivisere din opvarmning endnu mere ved at installere gulvvarme, eller udskifte radiatorer med modeller tilpasset lavere fremløbstemperaturer.

 Installation luftvarmepumpe | Byggmax Installation luftvarmepumpe | Byggmax
Autoriseret elinstallatør | ByggmaxAutoriseret elinstallatør | Byggmax

Skal installeres af en professionel

En varmepumpe skal ved lov tilsluttes af en autoriseret installatør, da den involverer håndtering af et kølemiddelkredsløb og falder ind under F-gas-forordningen (EU/517/2014). Du må dog gerne selv montere indedelen og stille udedelen op. En luft/vand varmepumpe udgør en fast elinstallation, hvilket kræver en autoriseret elinstallatør til at udføre de elektriske dele af installationen. Tag derfor tidligt kontakt til autoriserede installatører og brug deres erfaring inden du vælger din nye varmepumpe. Du vil helt sikkert få mange gode råd, der hjælper dig med at træffe en endnu bedre beslutning.

Ta hjälp av vår gör det själv-guide